Pengenalan

 

Secara Am

Indah Water Konsortium (IWK) Sdn Bhd menjalankan pelbagai program dan memulakan rancangan perniagaan yang berlandaskan perjalanan transformasi strategiknya untuk mewujudkan persekitaran yang lebih baik serta mengekalkan tahap kesihatan awam kepada rakyat Malaysia. Inisiatif ini juga melibatkan pihak berkepentingan terutamanya yang menarik minat pihak media dan orang ramai terhadap apa yang kami lakukan untuk komuniti dan generasi akan datang. Bagi mendapatkan maklumat terkini, ikuti perkembangan inisiatif dan program IWK di sini.