Perkhidmatan Pengosongan Tangki Septik Individu Secara Responsif

 
Caj perkhidmatan perlu dijelaskan terlebih dahulu sebelum perkhidmatan pengosongan tangki septik dijalankan.
 
 
No Perkhidmatan Caj w.e.f. 15/06/2008
1 Pengosongan Tangki Septik bagi Kediaman
 • Pengosongan Tangki Septik bagi kediaman di luar kawasan operasi Pihak Berkuasa Tempatan.
 • Bagi premis domestik dan kuarters kerajaan.
 • Caj sebanyak RM180.00 setiap tanker trip
180.00/perjalanan
2 Pengosongan Tangki Septik / Loji Rawatan Kumbahan (LRK) persendirian ( sehingga 2.5m3)
 • Pengosongan Tangki Septik di luar kawasan operasi Pihak Berkuasa Tempatan/ LRK persendirian dengan ukuran saiz tangki sehingga 2.5m3.
 • Bagi premis Komersial, Perindustrian dan Kerajaan.
 • Caj sebanyak RM360.00 setiap perkhidmatan
360.00/perkhidmatan
3 Pengosongan Tangki Septik / LRK persendirian (> 2.5m3 sehingga 4.5m3)
 • Pengosongan Tangki Septik di luar kawasan operasi Pihak Berkuasa Tempatan/ LRK persendirian dengan ukuran saiz tangki melebihi 2.5m3 sehingga 4.5m3.
 • Bagi premis Komersial, Perindustrian dan Kerajaan.
 • Caj sebanyak RM650.00 setiap perkhidmatan
650.00/perkhidmatan
4 Pengosongan Tangki Septik / LRK persendirian (> 4.5m3)
 • Pengosongan Tangki Septik di luar kawasan operasi Pihak Berkuasa Tempatan/ LRK persendirian dengan ukuran saiz tangki adalah atas 4.5m3.
 • Bagi premis Komersial, Perindustrian dan Kerajaan.
 • Caj berdasarkan ukuran saiz sebenar tangki dalam m3 pada RM145.00 setiap m3 (RM650 dan seterusnya)
145.00/m3
    Caj berkuatkuasa 01/07/2013 (RM)
5 Pengosongan Tandas Curah (Kediaman) – sehingga 2.5m3
 • Caj sebanyak RM230.00 sehingga 2.5m3
230.00/perkhidmatan
6 Pengosongan Tandas Curah (Kediaman) – (2.5m3 sehingga 4.5m3)
 • Caj sebanyak RM360.00 (>2.5m3 sehingga 4.5m3)
360.00/perkhidmatan
 

Sila minta resit pembayaran daripada kakitangan IWK.