Borang Whistleblower

 
 

Butiran Pemberi Maklumat Untuk Dihubungi

 

Maklumat Suspek

 

Maklumat Saksi (jika ada)

 


Aduan

Terangkan secara ringkas aktiviti salah laku/tidak wajar tersebut dan bagaimana anda mengetahui tentangnya. Sila berikan maklumat terperinci dengan menyatakan apa, siapa, bila, di mana dan bagaimana. Sekiranya terdapat lebih daripada satu tuduhan, nomborkan setiap tuduhan. Sila gunakan Garis Panduan untuk membantu anda menerangkan aktiviti tidak wajar secara terperinci.

 

Sila berikan bukti atau dokumen sokongan untuk membuktikan pendedahan anda (jika ada) untuk memudahkan penyiasatan. Anda juga boleh melampirkan dokumen yang berkaitan.

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 3 dokumen sokongan, sila muat naik dalam format ZIP.

Browse…
Browse…
Browse…


Pengisytiharan

Saya dengan ini mengaku bahawa semua maklumat yang dinyatakan di sini dibuat secara sukarela dan benar berdasarkan pengetahuan saya yang terbaik. Saya akan memastikan penglibatan saya dalam perkara ini dirahsiakan. Saya faham bahawa Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. akan menggunakan maklumat dan bukti yang disediakan semasa mengendalikan pendedahan/aduan.

Saya bersetuju dengan kenyataan diatas.

 
 

Nota: Aduan daripada Pemberi Maklumat yang menggunakan identiti orang lain (Nama, Kad Pengenalan, Nombor Pekerja, Nombor telefon, Alamat E-mel) tidak akan dilayan dan jika dilakukan oleh kakitangan IWK, akan tertakluk kepada tindakan tatatertib.