Integriti

PENGENALAN

 

IWK komited untuk menegakkan nilai integriti dalam semua aktiviti perniagaannya, Unit Integriti (IU) IWK ditubuhkan pada tahun 2014 setelah menandatangani Ikrar Integriti Korporat (CIP) oleh Syarikat pada tahun 2012. Penubuhan IU di IWK juga sesuai dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6/2013 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia. IU melapor terus kepada Lembaga Pengarah Integriti (BIC) IWK. Pada 26 Jun 2020, IU telah ditukar nama kepada Unit Integriti & Governans (IGU) manakala BIC diubah namanya menjadi Jawatankuasa Lembaga Pengarah Integriti dan Governans (BIGC) selaras dengan Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti & Governans oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (2019)

Fungsi utama IGU adalah untuk menangani masalah integriti dalam organisasi dan bertanggungjawab untuk melaksanakan empat (4) fungsi teras utama berdasarkan Garis Panduan Pengurusan Unit Integriti & Governans iaitu;

1
Pengurusan Aduan – menerima dan bertindak atas semua aduan / maklumat mengenai jenayah rasuah dan pelanggaran tatakelakuan dan etika dalam organisasi.
2
Pengesanan dan Pengesahan - membuat pengesanan dan pengesahan terhadap aduan / maklumat mengenai jenayah rasuah dan pelanggaran tatakelakuan dan etika dalam organisasi diterima dan seterusnya memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.
3
Pengukuhan Integriti – memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi dapat dicapai.
4
Governans - memastikan tadbir urus terbaik dalam usaha memperkukuhkan integriti pegawai dan kakitangan di organisasi serta menangani isu-isu berkaitan integriti terutamanya perilaku rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.

Indah Water Konsortium Sdn. Bhd